Felhasználási feltételek és ,,Cooky” információk

Az alábbi Felhasználási Feltételek a www.infoscreen.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) felhasználására és szolgáltatásaira vonatkozó feltételeket tartalmazzák, amelyeket Ön a Weboldal felhasználójaként (a továbbiakban: Felhasználó) annak használatával elfogad. Szolgáltató jogosult a jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására.

1. Szolgáltató

A www.infoscreen.hu Weboldalt a DynamicScreen Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) működteti

• Székhelye: 1144 Budapest, Zsálya utca 53-55. 7. em. 178.
• Elektronikus levelezési címe: hello@infoscreen.hu
• Cégjegyzékszáma: 01-09-374622
• Adószáma: 28802451-2-42
• Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
• képviselőjének neve: Gubicza Mátyás
• Telefonszáma: +36 20 578 9900
• Postai levelezési címe: 1144 Budapest, Zsálya utca 53-55. 7. em. 178.
• A felhasználási feltételek nyelve: magyar
• A tárhelyszolgáltató: Amazon Web Services EMEA SARL és Nethely Kft.

2. Felhasználás

A Weboldalra történő belépéssel Ön elfogadja az alábbi jogi feltételeket az Ön által igénybe vett szolgáltatásra vonatkozólag, a felhasználási feltételek áttekintésének elmulasztása nem képezheti igényérvényesítés alapját. Ön a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltaknak megfelelően jogosult igénybe venni a Weboldal által biztosított tartalmakat és szolgáltatásokat.

3. Adatvédelem

A Weboldal igénybevétele során az Ön által a kapcsolattartási menüponton keresztül megosztott adatok és információk kezelésére vonatkozóan, kérjük, olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat.

4. IT-biztonság

Cégünk megfelelő műszaki-biztonsági intézkedéseket tesz az Ön személyes adatainak védelme és biztonságos tárolása, illetve a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és igénybevétele, illetve a Weboldal biztonságos használata érdekében, valamint azért, hogy azokat jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, megváltoztatástól vagy a jogosulatlan törléstől megóvjuk. Különleges figyelmet fordítunk a személyes és üzleti adatok biztonságos továbbítására is. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az Internet nyílt, nem biztonságos hálózat, amely elsődlegesen az információcsere célját szolgálja, szolgáltatói a hálózat biztonságát rajtuk kívül álló okokból teljes mértékben biztosítani nem tudják.

5. Szellemi alkotások

A Weboldal megjelenítése és tartalma együttesen eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi alkotása, amely szerzői jogvédelem alatt áll. Minden, a megjelenítést, tartalmat, szolgáltatásokat érintő, vagy egyéb más felhasználás a Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra, a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben, akár egészben, részben vagy átdolgozott formában. A Weboldalon megjelenő tartalmakat és megjelenítést, vagy annak bármely részletét kizárólag a szellemi jogok jogosultjának az előzetes, kifejezett és írásbeli hozzájárulása esetén lehet felhasználni.

6. Panasz bejelentése
Felhasználó az esetlegesen felmerülő panaszát írásban postai úton, faxon vagy elektronikus levélben az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

• Név: DynamicScreen Kft.
• Levelezési cím: 1144 Budapest, Zsálya utca 53-55. 7. em. 178.
• E-mail: hello@infoscreen.hu

Ezúton tájékoztatjuk arról is, hogy az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről alapján, ha a Felhasználó és a Szolgáltató között, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, azaz fogyasztói jogvita alakul ki, lehetőség van az egyezség létrehozásának érdekében, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala érdekében békéltető testülethez fordulni. A DynamicScreen Kft. székhelye szerint a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) az illetékes.

7. Szolgáltató felelősségének kizárása

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal ideiglenes letölthetetlenségéből, egyéb hibáiból, az azon szereplő elírásokból, elütésekből, vagy a Weboldal ideiglenes elérhetetlenségéből eredő károkért, valamint az oldalon található információik felhasználásával, továbbadásával okozott károkért, és nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. Továbbá, Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói adatoknak a Felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából bekövetkező, a Felhasználó tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. Szolgáltató minden esetben feltünteti, amennyiben a Weboldalon külső szolgáltató által szolgáltatott tartalmat jelenít meg, a szolgáltató megnevezésével, és/vagy a szolgáltató weboldalára/ a tartalom külső elérhetőségi helyére történő mutatással. Szolgáltató az ilyen külső tartalmakért, azok helyességéért, változásáért, a linkek hibájáért felelősséget nem vállal. Az arra jogosult szolgáltató kérése esetén Szolgáltató törli, vagy módosítja a külső hivatkozást.

8. Felhasználó felelőssége
Felhasználó kijelenti, hogy az Internet technikai és műszaki korlátait ismeri, a technológiával együtt járó hibalehetőségeket és kockázatokat elfogadja, különös tekintettel a személyes adatok megadására vonatkozólag. Szeretnénk Felhasználó figyelmét felhívni arra, hogy a Weboldal igénybevétele során személyes vagy üzleti adatok megadásakor felelősséggel tartozik a személyes vagy üzleti adatok esetlegesen jogosulatlan megszerzésével, használatával és megosztásával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik félnek okozott károkért.

9. Süti (cooky) információ:
A www.infoscreen.hu weboldalon „sütiket” (továbbiakban „cooky”) alkalmaznak. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében, azonban ehhez az Ön hozzájárulása is szükséges. A „cooky”-kat az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk. Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „cooky”-k használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük. Ennek beállítását a weboldal alsó részében található előugró ablakban találja.

A cooky-knak két fajtája: időleges és állandó cooky-k:
Időleges cooky-k tárolódnak átmenetileg böngészőjének almappájában, mikor Ön ellátogat egy weboldalra. Ezen cooky-k elévülnek és automatikusan törlődnek, mikor bezárja böngészőjét.

Az állandó cooky-k megmaradnak böngészőjének almappájában és újra aktiválódnak, mikor Ön újra ellátogat a weboldalra, amely létrehozta az adott cooky-t. Az állandó cooky nem évül el, mikor bezárja böngészőjét; megmarad böngészőjének almappájában a cooky fájljában meghatározott idő.

Mire használjuk a cooky-kat?

A cooky-k többféle funkciót is elláthatnak. Például segíthetnek bennünket a látogatók észlelésében és számszerűsítésükben, annak elemzésében, hogy weboldalunk hogyan teljesít, illetve az Ön felhasználónevének és beállításainak megjegyzésében. Ez teszi lehetővé, hogy gyorsabban észleljük az Ön által preferált érdeklődési köröket és a megjelenített tartalmakat az Ön érdeklődésének megfelelően szabhassuk személyre.

Hogyan kezelhetőek és tilthatóak le a cooky-k?

Az Ön böngészőjének beállításaiban kiválaszthatja, hogy elfogadja-e a cooky-kat. Azonban tudnia kell a tényről, miszerint, ha böngészőjének beállításaiban az összes cooky-t blokkolja, ezáltal előfordulhat, hogy weboldalunk bizonyos szolgáltatásaihoz és funkcióihoz, vagy weboldalunk egyes részeihez nem férhet hozzá.

Az alábbi weboldalakon további információkhoz juthat azzal kapcsolatban, hogyan kezelheti és módosíthatja a cooky-k beállításait egyes népszerű böngészőkben:

Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&p=cpn_cookies

Microsoft Internet Explorer https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manag e-cookies

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redi rectlocale=hu-HU&redirectslug=Cookies

Amennyiben másfajta böngészőket használ, informálódhat a hozzájuk tartozó weboldalak támogatást nyújtó szakaszában, a cooky-k hogyan kezelhetőek és blokkolhatók.

10. Egyéb
Jelen Felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:

• 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.)
• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)